Despre proiect

SC GHEANGELI-TIM SRL anunţă derularea proiectului cu titlul “ Dezvoltarea activității SC Gheangeli-Tim SRL prin achiziționarea de echipamente performante” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Administrației și Dezvoltării şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS 108760.

Despre proiect

Dezvoltarea activității SC Gheangeli-Tim SRL

Data de începere a proiectului a fost 13.12.2014, iar perioada de implementare s-a derulat între 13.07.2018 – 31.07.2020.
Scopul proiectului a constat în dezvoltarea activității societății prin dotarea acesteia cu echipamente noi, cu un grad ridicat de performanță pentru a dezvolta noi categorii de produse. Pentru îndeplinirea acestuia obiectivele specifice stabilite au fost:

1. Creșterea numărului de locuri de muncă cu 5 noi posturi până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.
2. Creșterea nivelului de tehnologizare a întreprinderii prin achiziția a 13 echipamente noi până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
3. Creșterea inserției pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile prin angajarea a 2 persoane dintr-o categorie defavorizată(șomeri) până la finalizarea implementării proiectului.
4. Diversificarea activității prin introducerea de produse noi, respectiv elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții până la finalizarea implementării proiectului.

 

Ca urmare a implementării proiectului rezultatele așteptate au fost:
Rezultat 1: 5 noi locuri de muncă create până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.
Rezultat 2: Nivelul de tehnologizare a întreprinderii crescut prin 13 echipamente noi achiziționate până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
Rezultat 3: Inserția pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile crescută ca urmare a angajării a 2 persoane dintr-o categorie defavorizată(șomeri) până la finalizarea implementării proiectului.
Rezultat 4: Activitate diversificată și produse noi realizate, respectiv elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții până la finalizarea implementării proiectului.

Valoarea totală a proiectului a fost de 915.316,59 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă de 578.599,90 lei, defalcată astfel: contribuția FEDR 491.809,92 lei și contribuția națională 86.789,98 lei.

  Vă așteptăm la sediul nostru pentru a putea face oferte personalizate și pentru a discuta împreună proiectele dvs.

  Adresa

  Str. Alexandru Ioan Cuza 166C

  Oraş Borşa, jud. Maramureş

  435200, România

   

  Click aici penru Google Maps 

  Contact

  gheangeli@lemnactiv.ro

  +40749380759

  +40741359764

  +40747800533

   

  Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  www.inforegio.ro

  facebook.com/inforegio.ro